Projekt poteka v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo RS.

Cilj projekta:  S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok v vrtcu in njihovih bližnjih ter posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtca. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem krepiti njihovo zdravje. V vrtcu bomo predvsem spodbujali izvedbo igre »Beli zajček«, katere cilj je očistiti zajčkov kožušček. Namen igre je otroke in njihove starše spodbuditi, da prihajajo in odhajajo v vrtec na čim bolj trajnostni način: peš, s kolesom, skirojem, rolerji, poganjalčkom, avtobusom, vlakom. V okviru projekta se išče možnost izboljšav na tem področju tudi širše v lokalni skupnosti.

V današnjem času starši zaradi različnih razlogov otroke vse bolj pogosto vozijo v vrtec z avtomobilom in vse manj prihajajo z njimi v vrtec peš ali s kolesom. Najpogostejši vzroki za to so pomanjkanje časa, dojemanje poti do vrtca kot nevarne, večja oddaljenost od vrtca in neugodne vremenske razmere. A vprašati se moramo, ali z ravnanji, s katerimi želimo svojim otrokom nuditi čim več udobja in jih zaščititi, resnično pripomoremo k njihovi dobrobiti.

Otroci so prikrajšani za spoznavanje okolja, v katerem živijo, za proces osamosvajanja in spodbudne pogoje za razvoj. Izziv je otrokom omogočiti čim bolj samostojno gibanje v lastnem okolju, ki pa je žal zaradi prometa vedno bolj ogroženo. Zato pa je eden glavnih izzivov zmanjšanje število voženj z avtomobilom ter upoštevanje potreb najranljivejših členov pri prostorskem načrtovanju.

Zaradi naraščajočega prometa so pešci, predvsem otroci, v prometu vedno bolj ogroženi – tako s fizičnega vidika kot z vidika onesnaženosti zraka. Otrokom je zaradi vožnje z avtomobilom odvzeta pravica do svobodnega gibanja in povečuje se njihova odvisnost od staršev, ki jim otežuje tudi učenje samostojnosti. Poleg tega se otroci zaradi vožnje z avtomobilom težje privajajo na sodelovanje v prometu.

Otroke je potrebno čim bolj vključiti v gibanje v prostoru, s čimer bomo pokazali, da moramo pri prostorskem načrtovanju pomisliti tudi na najmlajše. Omogočiti jim moramo, da čim bolje spoznajo svojo okolico in v njej naberejo čim več izkušenj. Imejmo v mislih, da z vsako odločitvijo, da vožnjo z avtomobilom zamenjamo z bolj trajnostnim načinom premikanja, prispevamo k manjšemu številu avtomobilov na cesti in s tem k večji varnosti otrok v prometu ter manjši onesnaženosti zraka. Otrokom je potrebno »vrniti ulice« in jim dati možnost, da odkrivajo bližnje okolje.

Zgodba o belih zajčkih

V gozdičku blizu majhne vasice je živela družina belih zajčkov: mama, oče in trije mladički. Njihovi kožuščki so bili beli kot sneg. Nekega dne so se vaščani odločili, da bodo skozi gozd, v katerem so živeli beli zajčki, zgradili široko cesto. Ta naj bi vaščane kar se da hitro pripeljala v mesto. Cesta je bila kmalu zgrajena in vsi vaščani so si kupili nove avtomobile. Vsak dan so se po cesti skozi gozdiček peljali v mesto po nakupih, v službo, na obisk k prijateljem ali pa zgolj zato, da so se lahko bahali s svojimi novimi avtomobili. Zrak ob novi cesti je bil črn in umazan od izpuhov. Gozdne živali z novo cesto niso bile zadovoljne,….

   

(Skupno 1.722 obiskov, današnjih obiskov 1)