Centralna enota

 

Enota Tabor

 

Enota Tičnica

 

Enota Rovte

 

 

Enota Pod Košem

 

Enota Laze

 

 

Enota Hotedršica

 
 
 

Datum: 14. 5. 2021

POLETNE REZERVACIJE in IZPIS OTROK IZ VRTCA

Spoštovani starši.

Spoštovani starši, radi bi vas spomnili, da imate starši v našem vrtcu možnost uveljavljanja POLETNIH REZERVACIJ za svojega otroka in sicer od 1. junija do vključno 30. septembra.

Rezervacijo lahko uveljavljate enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju najmanj enega meseca in največ dveh mesecev.

Rezervacijo je potrebno napovedati najmanj 15 dni pred prvim dnem odsotnosti na posebnem obrazcu, ki ga dobite na spletni strani vrtca (www.vrtec@logatec.si) v zavihku za starše – obrazci in vloge.

Pri uveljavljanju rezervacije boste plačali 70% prispevka iz plačilnega razreda, določenega z odločbo o določitvi višine plačila vrtca, znižano za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna

Rezervacije ne morete uveljavljati tisti starši, ki imate stalno prebivališče v drugi občini, pa vam vaša občina te ugodnosti ne prizna. Če občina, v kateri imate stalno prebivališče poravnava razliko v ceni in ima sprejet ustrezen sklep o rezervacijah, bomo rezervacijo v skladu z njihovimi pogoji lahko upoštevali tudi pri nas. Tisti, ki prihajate iz drugih občin, se o tem pozanimajte v svoji občini.

Prav tako je potrebno upoštevati 15 dnevni odpovedni rok za IZPIS OTROKA IZ VRTCA. V kolikor otroka izpisujete prvi dan v mesecu, bodite pozorni na datum izpisa, ki mora biti zadnji dan v mesecu (primer – izpis od 1. 7. – datum na izpisnici mora biti od 30. 6. ).

V primeru, da imate v vrtec vključena 2 otroka in starejšega izpisujete iz vrtca, za mlajšega pa želite uveljaviti poletno rezervacijo, mora biti starejši otrok izpisan iz vrtca tako, kot je navedeno v spodnjem primeru:

-starejši otrok je zadnji dan v vrtcu 30. 6., paziti morate na to, da je na izpisnici datum 30. 6., v tem primeru za mlajšega otroka lahko uveljavljate poletno rezervacijo s 1. 7.

-starejši otrok je zadnji dan v vrtcu 31. 7., paziti morate na to, da je na izpisnici datum 31. 7., v tem primeru za mlajšega otroka lahko uveljavljate poletno rezervacijo s 1. 8.

-v primeru, da otroka izpisujete sredi meseca, lahko poletno rezervacijo uveljavljate s 1. dnem naslednjega meseca

Prosimo vas, da pošljete izpolnjeno Vlogo za poletno rezervacijo in Izjavo staršev o izpisu otroka iz vrtca:

- Po navadni pošti na naslov: Vrtec Kurirček Logatec. Notranjska cesta 7A, 1370 Logatec
- Skeniranega na elektronski naslov: vrtec.kurircek@vrtec-logatec.si
Zaradi poostrenih higienskih ukrepov obrazcev ne prinašajte osebno na upravo vrtca.

Vloga za poletno rezervacijo

Izjava staršev o izpisu otroka iz vrtca
Brigita Česnik, ravnateljica

 

Spoštovani starši,

obveščamo vas o spremembi cene programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Logatec s 1. 5. 2021:

Cena programa za prvo starostno obdobje 526,33 EUR
Cena programa za drugo starostno obdobje 397,11 EUR

OBJAVA V URADNEM LISTU RS

SKLEP OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOGATEC

 

Datum: 15. 2. 2021

Spoštovani starši.
V primeru, če je otrok odsoten zaradi karantene ( visoko rizični stik s pozitivno osebo v domačem okolju ), so starši plačila oproščeni (na podlagi 102. člena PKP5-ZZUOOP).
V primeru, da bi vrtec moral zapreti oddelek ali enoto zaradi okužb z virusom SARS-CoV-2 (odrediti karanteno), so starši oproščeni plačila (po 128. členu ZIUOPDVE).
Prosimo vas, da nam izdano odločbo o odrejeni karanteni otroka, dostavite pravočasno, zaradi obračuna oskrbnine na e mail: danica.modic@vrtec-logatec.si.
Lep pozdrav.
Brigita Česnik, ravnateljica
 

Obvezno cepljenje

Spoštovani starši!

Dne 29. 10. 2020 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih, ki uvaja obvezno cepljenje vseh otrok pred vstopom v vrtec.

51.a člen Zakona navaja:
»Vključitev necepljenega otroka v javni vrtec, kot je opredeljen po zakonu, ki ureja vrtce, in v javno sofinancirani program zasebnega vrtca v skladu z zakonom, ki ureja vrtce, se zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja iz 22.č člena tega zakona.
Za otroka iz prejšnjega odstavka velja, da se pogoji za vključitev preverjajo ob vključitvi v naslednjem šolskem letu.«

Prosimo vas, da en teden pred vstopom v vrtec, v tajništvo našega vrtca, ki se nahaja na Notranjski 7A, oddate zdravniško potrdilo za vašega otroka. Na njem mora biti jasno razvidno, da je otrok zdrav in cepljen po programu, ki ga določa Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih. Brez takšnega zdravniškega potrdila, vašega otroka žal ne bomo mogli sprejeti v vrtec.

Logatec, 30. 10. 2020 Vrtec Kurirček Logatec

 
 
 

 

OBVESTILA