Publikacija

 

 

PUBLIKACIJA

VRTCA KURIRČEK LOGATEC

 asd

KONTAKTI

VRTEC KURIRČEK LOGATEC

Uprava 

Notranjska cesta 7a, Logatec

tel.:  01/ 759 04 00;  fax.: 01/ 759 04 11

e- pošta: vrtec.kurircek@vrtec-logatec.si

internetna stran:   www.vrtec-logatec.si

Tajništvo

Irena Hren

Tel: 01/759 04 00

 

Ravnateljica

Brigita Česnik

Tel: 01/759 04 04

 

Pomočnici ravnateljice

Majda Berzelak

Tel: 01/759 04 07

 

Leonida Žagar Petrovčič

Tel: 01/759 04 12

 

Svetovalna delavka

Mojca Vidmar Čepon

Mojca Čibej

Tel: 01/ 620 32 90

 

Računovodkinja

Irena Rupnik

Tel: 01/759 04 05

 

Organizatorka  prehrane

Jožica Gantar

Tel: 01/759 04 02

 

DOLGOROČNI CILJI VRTCA

Za obdobje 2013/2014 – 2017/2018

 1. Vzdrževati kakovost vrtca po merilih in standardih kakovosti
 2. Razvijati IKT kompetence vseh zaposlenih
 3. Vzpodbujati prenos znanja in dobre prakse (na nivoju enote, med enotami in širše) na temelju načela kritičnega prijatelja
 4. Aktivno slediti novostim s področja predšolske vzgoje in novosti smiselno implementirati v prakso
 5. Povečati vlogo evalvacije in samoevalvacije pri načrtovanju in izvajanju dela
 6. Vzdrževati partnerski odnos s starši in jih vključevati v delo vrtca, ob spoštovanju strokovne avtonomije zaposlenih
 7. Skrbeti za prepoznavnost in ugled vrtca na lokalni, državni in mednarodni ravni
 8. Se aktivno vključevati v projekte in jih razvijati na nivoju zavoda, na državnem in na mednarodnem nivoju
 9. Skrbeti za profesionalni razvoj zaposlenih (vodenje e-listovnika, osebni razvojni načrt, letni razgovori…)

VREDNOTE

poštenost, prijaznost, spoštovanje, iskrenost, odgovornost

 

VIZIJA

Naš vrtec je hiša odprtih vrat, v kateri se aktivno vključujemo v proces vseživljenskega učenja, razvijamo sposobnost funkcionalnega znanja in stremimo k oblikovanju raziskovalne in odgovorne osebnosti vsakega posameznika.

 

POSLANSTVO

Poslanstvo našega vrtca je zagotavljati otrokom optimalni razvoj, varnost in sprejetost.

 

PREDSTAVITEV VRTCA

Vrtec Kurirček Logatec je javni zavod s sedmimi enotami. Poslovni prostori z upravo se nahajajo v Centralnem vrtcu.  Naš ustanovitelj je občina Logatec.

V  homogene oddelke so vključeni otroci v razponu enega leta.
V heterogene oddelke so vključeni otroci prvega (1-3 ) ali drugega (3-6) starostnega obdobja. V kombinirane oddelke se vključujejo otroci prvega in drugega starostnega obdobja.

Praviloma se oddelki – skupine oblikujejo po kronološki starosti otrok, lahko pa se, glede na vpise otrok in zaradi drugih pogojev, oblikujejo tudi heterogeni ali kombinirani oddelki.

Za vzgojo in varstvo otrok skrbijo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. Za izvajanje drugih nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje vrtca in prijetno počutje otrok, pa skrbijo tudi:

 • drugi strokovni delavci (svetovalna delavka, organizator prehrane, organizator zdravstveno higienskega režima)
 • delavke v upravi in računovodstvu
 • kuharsko osebje, perice, čistilke in hišniki

 

Vrtec sestavlja sedem enot:

ENOTA  CENTRALNI VRTEC

Notranjska cesta 7a, Logatec

Tel.:01/ 759 04 06; 01/759 04 08; 01/759 04 10

V enoti Centralni vrtec imamo 12 oddelkov – skupin otrok  v starosti od 1 do 6 let.

Ta enota se nahaja v centru Logatca, ob osnovni šoli in večnamenski športni dvorani. Stavba je glede na leta dobro vzdrževana, prostori so svetli in po večini tudi obnovljeni. Ima lepo veliko igrišče z možnostjo uporabe asfaltnih površin za izvajanje športnih dejavnosti. Igrišče je prostorno in bogato opremljeno z igrali, ki nudi otrokom kreativnost gibanja in bivanja na svežem zraku. Za potrebe športnih aktivnosti otrok ima enota na voljo tudi večnamenski prostor v vrtcu in telovadnico v športni dvorani. Ima samostojno kuhinjo, v kateri se pripravlja prehrana za otroke in osebje, možnost je tudi kuhanja dietne prehrane, če to zahteva zdravstveno stanje otroka.

Poslovni čas: 5.30 – 17.00

ENOTA TABOR

Gorenjska cesta 1a, Logatec

Tel.:01/ 759 04 13; 01/759 04 14

V enoti Tabor imamo 10  oddelkov – skupin otrok,v starosti  1 do 6 let.

Enota je bila pred petnajstimi leti na novo zgrajena ob Osnovni šoli Tabor. Ob zgradbi vrtca je lepo urejeno igrišče za predšolske otroke, ki omogoča veliko bivanja na svežem zraku in tudi izvajanje različnih športnih aktivnosti. Okolica vrtca ponuja veliko zelenih površin, gozdov in sprehajalnih poti, kjer se otroci učijo bivanja in sožitja z naravo. Otroci za športne aktivnosti koristijo večnamensko dvorano v Kulturnem domu Tabor, ki je pripojena osnovni šoli, skozi katero otroci vanjo tudi dostopajo. Obroke za otroke v enoti Tabor priprafvljamo v kuhinji enote vrtca Pod Košem, v enoti Tabor pa je razdeljevalna kuhinja.

Poslovni čas vrtca: 5.30 – 17.00

ENOTA TIČNICA

Tržaška cesta 105, Logatec

Tel.: 01/620 32 93; 01/620 32 94

V enoti Tičnica imamo 9  oddelkov – skupin otrok  v starosti od 1 do 6 let.

Ta enota je nastala v  starejši zgradbi, ki je bila ob odprtju pred leti v celoti obnovljena in prilagojena predšolskim otrokom. Prav zaradi tega so igralnice po večini večje kot v drugih enotah. Enota ima samostojno igrišče in atrij, ki omogoča bivanje na prostem tudi najmlajšim. Bivanje na svežem zraku jim omogoča tudi bližina vzpetine »Tičnica«, kjer otroci sobivajo z naravo in se učijo primernega ravnanja z njenimi danostmi. Vrtec ima samostojno telovadnico, ki otrokom omogoča telesne aktivnosti in druženje ob različnih priložnostih. V enoti je samostojna kuhinja, ki omogoča kakovostno prehrano, v primeru zdravstvenih težav, pa je poskrbljeno tudi za dietno prehrano.

Poslovni čas vrtca: 5.30 – 17.00

 

ENOTA ROVTE

Rovte 97, Rovte

Tel.:01/ 750 74 41 – pritličje, rdeča soba; 01/750 74 40 – pritličje, jasli, zelena in modra soba  620 32 91 – vodja enote; 01/320 48 43-  klet, predšolska, oranžna in vijolična soba

V enoti Rovte imamo 5 oddelkov – skupine otrok  v starosti od 1 do 6 let.

 

Enota Rovte je nov, sodoben vrtec, zgrajen v samem središču zelo urejene vasi, na prostornem trgu. Vrtec je sodobno opremljen s samostojno kuhinjo.  Igralnice so v dveh  nadstropjih, možna pa je tudi uporaba dvigala. Iz igralnic je izhod na terase, ki omogočajo prijetno igro tudi zunaj. Ob vrtcu je bogato opremljeno igrišče, nad igriščem pa se dvigajo še terase, ki so ravno tako namenjene igri otrok. Ena izmed teras je namenjena tudi eko vrtu. Vrtec je obdan z naravo, kar daje neomejeno možnosti za izlete, opazovanja narave in njenega bogastva.

 

Poslovni čas vrtca: 5.30 – 16.30

ENOTA POD KOŠEM

Pavšičeva ulica 30, Logatec

Tel: 01/ 620 97 27; 01/ 620 97 29

V enoti Pod Košem imamo 4 oddelke – skupine otrok

v starosti od 1 do 6 let

 

Enota se nahaja v strnjenem naselju blizu centra Logatca, v spodnjih prostorih enega od blokov in je zato primerna za stanovalce tega območja. V pritličju se nahajajo štiri igralnice, v kletnih prostorih pa kuhinja, pralnica in drugi spremljevalni prostori za osebje. Ob vrtcu je terasa za najmlajše otroke in ograjena asfaltna površina, ki je namenjena gibalnim in športnim aktivnostim. V bližini vrtca je na eni strani na razpolago veliko javno igrišče in na drugi strani gozd s prijetnimi gozdnimi jasami, katerega lahko otroci dnevno obiskujejo.  Vrtec odlikuje majhnost enote, ki omogoča občutek domačnosti in prijetnega počutja ob poznavanju vseh otrok, osebja in prostorov.

 

Poslovni čas vrtca: 5.30 – 17.00

ENOTA HOTEDRŠICA

Hotedršica 120, Hotedršica

Tel: 01/ 750 74 43

V enoti Hotedršica imamo 2 oddelka – skupini otrok
v starosti od 1 do 6 let.

Ta enota deluje v Osnovni šoli Hotedršica. Prostori za najmlajše otroke so otrokom prijazni in prilagojeni njihovi starosti, igralnica za starejše otroke pa je urejejna v enem od razredov osnovne šole, pri čemer je bila prav tako opravljena ustrezna prilagoditev. Enota se nahaja v vaškem okolju, kjer otroci  sobivajo s krajem in imajo neizmerne možnosti gibanja v naravnem okolju. Ob vrtcu se nahaja dokaj veliko igrišče, ki otrokom omogoča druženje in razvijanje dodatnih gibalnih verščin. Za gibanje uporabljajo tudi večnamenski prostor, ki si ga delijo s šolskimi otroki. Prehod otrok iz vrtca v šolo je povsem nestresen, saj je njihovo življenje med seboj povezano tako organizacijsko kot tudi arhitekturno. Enota ima svojo kuhinjo, v kateri se kuha prehrana za šolske in predšolske otroke.

Poslovni čas vrtca: 5.30 – 16.15

ENOTA LAZE

Laze 57, Logatec

Tel: 051 633 023

V enoti Laze imamo 1 oddelek – skupino otrok

v starosti od 2 do 6 let

 

Enota je bila odprta septembra 2011 v tamkajšnji osnovni šoli. Prostori, v katerih bivajo otroci so prenovljeni in primerni razvojnim potrebam najmlajših. Ob zgradbi je prostorno igrišče, ki ga uporabljajo tako šolski, kot predšolski otroci. Učenje otrok bogatijo prijetno vaško okolje, gozdne in travnate površine ter bližina planinskega polja, ki še dodatno ustvarja možnosti raziskovalne dejavnosti in pestrih aktivnosti v naravi. Stavba ima tudi manjšo telovadnico, ki otrokom omogočajo sproščeno gibanje tudi v deževnih in manj prijaznih zimskih dneh. Ker je tako predšolskih kot tudi osnovnošolskih otrok v tem okolju malo, so ustvarjeni odlični pogoji za prepletanje, sodelovanje in povezovanje življenja in dela otrok s krajem in krajani, ki s šolo in vrtcem zgledno sodelujejo. Zgradba ima priročno kuhinjo, v kateri se pripravlja zajtrke in malice, kosila pa se dnevno dovažajo iz logaške centralne enote.

 

Poslovni čas vrtca: 6. 00 – 16. 15

NAŠA PONUDBA

Dnevni program

Namenjen je vsem otrokom od dopolnjenih enajst mesecev do vstopa v šolo.Traja 6 do 9 ur dnevno. Glede na naš poslovalni čas (11,5 ur)  sta vsaj  2  uri namenjeni dežurstvu v jutranjih  in popoldanskih urah, ko se otroci združujejo in se prisotnost  povečuje oziroma zmanjšuje. Program, namenjen otrokom od enega do tretjega  leta starosti, je pripravljen  tako, da zagotavlja pogoje, v katerih se otroci počutijo varne, zaželene in so deležni obilo telesne topline, veliko nege in gibanja. Omogoča zbliževanje med otrokom in odraslim, ki temelji na doživljanju zadovoljstva  in veselja ter omogoča pridobivanje socialnih izkušenj in osnovnih pravil v odnosu do sovrstnikov. Posebno skrb posvečamo negi, zdravemu prehranjevanju in postopnemu osamosvajanju. Trudimo se ustvarjati pogoje za razvoj gibalnih sposobnosti, razvijanje čutil, pridobivanje izkušenj ob uporabi različnih didaktičnih materialov in razvijanju intelektualnih funkcij. Posebna skrb je namenjena poslušanju govora, razumevanju le-tega ter razvijanju njihovega lastnega.

Hiter telesni in intelektualni razvoj otrok v starosti od treh do šestih let vzpodbuja tudi vsebina nacionalnega dokumenta, to je Kurikulum za vrtce. V njem so prepoznavna tako temeljna načela in cilji predšolske vzgoje, kot tudi spoznanja, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v interakciji s svojim socialnim in fizičnim okoljem. Otrokov razvoj  potrebuje veliko spodbud iz okolja in temu primerno vzgojitelji tudi načrtujejo delo v  svojem oddelku. Pri tem  upoštevajo otrokove potenciale, razvojne potrebe, individualne sposobnosti, želje in interese. Program  organizirajo  tako, da se lahko vsak posameznik uveljavi v skupini ali izven nje.

Programi izvajanja individualne pomoči otrokom s posebnimi potrebami

Vrtec pripravlja in izvaja tudi individualizirane programe. Namenjeni so zagotavljanju pomoči otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v vrtec, v skladu z njihovimi posebnostmi in individualnimi značilnostmi za doseganje optimalnega razvoja in napredka.

 

Obogatitveni  program

Obogatitveni program je namenjen otrokom prvega in drugega starostnega obdobja. Z njimi želimo popestriti  in obogatiti življenje v vrtcu, hkrati pa biti tudi prepoznavni v kraju in okolju.

 • lutkovne predstave za starejše otroke – ogled v lutkovnem gledališču
 • baletna predstava za starejše otroke v Cankarjevem domu v Ljubljani
 • lutkovne predstave za najmlajše – pripravijo jih vzgojiteljice po enotah
 • plavanje v bazenu v Zapolju v Logatcu za najstarejše otroke
 • praznovanja – rojstni dnevi otrok, dan državnosti, jesensko druženje, pustovanje, Prešernov dan in praznovanja drugih pomembnih dogodkov
 • izlet oz. ekskurzija v okviru programa, ki ga izvaja posamezna skupina
 • Kurirčkova olimpijada za najstarejše otroke
 • izlet v Kekčevo deželo v Kranjsko goro za najstarejše otroke
 • izlet v Gusarsko deželo v Izolo za najstarejše otroke
 • pohodništvo

 

RAZVOJNE NALOGE VRTCA

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

V okviru občinskega projekta Starosti prijazna občina Logatec, imamo pripravljen petletni razvojni načrt za medgeneracijsko sodelovanje.

Vse enote vrtca so pripravile svoj načrt, ki sesatvlja skupnega. Ravnateljica bo sodelovala v projektni skupini na nivoju občine ter poročala o delu vrtca na tem področju.

Strokovni delavci bodo za svoj oddelek pripravili svoj načrt za izvedbo programa medgeneracijskega  sodelovanja okviru pripravljenega petletnega razvojnega načrta enote. Na delovnih sestankih enot bo potekala tudi evalvacija le tega.

Cilj: povezovanje med generacijami v občini. Vsi oddelki v vrtcu skrbijo za kvalitetno povezovanje s starejšimi v kraju na podlagi pripravljenega načrta.

ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Program »etika in vrednote«, ki ga podpira Inštitut za etiko in vrednote, spodbuja temeljne in obče veljavne vrednote, ki temeljijo na tradiciji evropske kulture in zgodovine in ne posameznih ideoloških pogledov. Program temelji na prepričanju, da je eno od najpomembnejših poslanstev vzgoj in izobraževanja skrb za etično in s temeljnimi vrednotami usklajeno ravnanje v vrtcih in šolah. Tu se namreč preko socializacijskih mehanizmov in prenotranjenja vrednot in življenjskih načel postavljajo pomembni temelji etike in vrednot otrok in mladostnikov, ki danes oblikujejo vrtce in šole, čez leta pa bodo ustvarjalci prihodnosti vseh nas.

CILJI PROGRAMA:

Krepitev kompetenc vzgojiteljev in učiteljev za integracijo etike in vrednot v vzgojno izobraževalno delo.

Ozaveščanje in motiviranje otrok in mladostnikov za odločanje in obnašanje, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju.

Krepitev stabilne družbe, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju.

V program smo se vključili, ker smo začutili, da je v današnjem času ponovno potrebno poudariti osnovne občečloveške vrednote. Upamo, da bomo s programom spodbudili tako starše kot delavce vrtca, da s svojim zgledom in navdušenjem podpremo razvoj otrokovih etičnih in moralnih prepričanj ter vrednot.

V obdobju treh let bomo v sklopu več delavnic tako otrokom kot staršem in sodelavcem predstavili posamezne segmente, ki so opredeljeni v ogrodju programa etike in vrednot: ZNANJE IN MODROST, DELO IN USTVARJALNOST, TRADICIJA, KULTURA, UNIVERZALIZEM, PRAVIČNOST, INTEGRITETA, SKRB ZA SOČLOVEKA, HUMANOST, ŽIVLJENJE-NARAVA-ZDRAVJE.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V VRTCU S PROCESOM SAMOEVALVACIJE

Samoevalvacija je pomembna prvina v zagotavljanju kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja.

Samoevalvacija spodbuja vzgojno–izobraževalne organizacije, da prevzamejo aktivno odgovornost do svojih varovancev, njihovih staršev in do širše skupnosti in s tem izrazijo svojo integriteto in kredibilnost.

 • Vključuje neprestano spremljanje in vrednotenje dela organizacije.
 • Osredotoča se na kakovost učenja in poučevanja, načrtovanja in upravljanja, vodenja in kulture organizacije, torej na tista ključna področja, od katerih je odvisna prihodnost organizacije

Samoevalvacija ne zagotavlja le izboljšav, ampak tudi omogoča uspešnejše prilagajanje vse številnejšim odgovornostim, ki jih v sodobnem svetu prevzema vzgojno–izobraževalna organizacija.

V vrtcu bomo razvijali sisteme učinkovitega vpogleda v lastno prakso in s tem omogočali pogled od zunaj ter kritično vrednotenje. V razvojni nalogi bodo sodelovali vsi strokovni delavci.

Potek dela na razvojni nalogi Samoevalvacije  bo usmerjen na  spremljanje razvoja vsakega posameznega otroka v oddelku na področju govornega, gibalnega, zaznavnega in kognitivnega, čustvenega in socialnega razvoja. Vsak otrok bo imel svoj  opazovalni list, kamor bo vzgojiteljica z datumom označila, kdaj je zapisan cilj dosegel.

V kolikor otrok zamenja skupino, enoto, vzgojiteljico, opazovalni list za spremljanje otrokovega razvoja prenese s seboj v drug oddelek.  Preko prednostnega področij samoevalvacije se bomo smiselno povezovali tudi z Zavodom RS za šolstvo in sodelovali v študijskih skupinah, kjer bo usmerjeno delo na formativno spremljanje otrok v povezavi z inkluzijo v najširšem pogledu.

Ob koncu šolskega leta bomo izdelali evalvacijo opravljenega dela.

Cilj je: Pridobiti veščine in znanja učinkovite samoevalvacije ter vzpostaviti proces, ki bo omogočal vpogled in kritično vrednotenje lastnega dela v povezavi z učinkovitejšim spremljanjem razvoja posameznega otroka in posledično izboljšanja razvoja posameznega otroka na različnih področjih.

KAKOVOST ZA PRIHODNOST V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Vsi delavci vrtca bomo izboljševali načine in postopke dela skladno z dogovori in usmeritvami, ki so zapisane v Poslovniku vrtca.

Še naprej bomo sodelovali z  Inštitutom za kakovost in meroslovje v Ljubljani.  Podlaga za delo bo Poslovnik Vrtca Kurirček Logatec.

Tekom leta bodo notranje presojevlke opravile notranjo presojo, v mesecu maju pa bo redna zunanja presoja.

Poslovnik bo potrebno prenoviti v skladu z novimi smernicami KZP.

Cij je: dvigovati kvaliteto dela v vrtcu.

 

PROJEKTI, KI JIH IZVAJAMO SKUPAJ Z OTROKI V ODDELKU

Projekti so le spodbuda k poglobljenemu pristopu k vsebinam, ki jih v vrtcu izvajamo po načelih, ciljih in vsebinah kurikuluma.

EKOVRT

Otroci bodo skupaj z vzgojitelji oblikovali vrt, posejali semena, vrt obdelovali in urejali, pobirali pridelke, jih pripravili za uživanje ter jih pojedli. Vsa opravila, ki so potrebna za obdelovanje vrta, bodo izvajali otroci, odrasli bodo pri tem le pomočniki, koordinatorji in svetovalci. Projekt je voden s strani Inštituta za trajnostni razvoj. Enota Centralni Vrtec ima tudi podeljen znak Šolski ekovrt 2015 – 2017.

Cilj projekta je:  Otroci preko projekta spremljajo razvoj rastline od semena do plodov in spoznavajo svojo vlogo pri uspevanju vrtnega ekosistema.

ZDRAVJE V VRTCU                                                                                                             

Projekt je podprt s strani Zavoda za zdravstveno varstvo in je usmerjen v vse ciljne skupine v vrtcu (otroci, starši, delavci). Z vsebinami želimo spodbuditi, da bi se vsakodnevno odločali za zdrav način življenja na vseh področjih, ki vplivajo na kvaliteto zdravja. Sem sodi spodbujanje gibanja in uživanja zdrave hrane, razvijanje zdravih medsebojnih odnosov, preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, odvajanje zdravju škodljivih razvad, preprečevanje izgorevanja na delovnem mestu, preventivni ukrepi za zdravje zob, vzgoja za zdravje.

Cilji projekta so: Seznanitev otrok in ozaveščanje njihovih staršev s pomenom zdravega načina življenja v vseh trenutkih  življenja v vseh trenutkih življenja ter prevzemanja zdravih vsakodnevnih navad.

INOVACIJSKI PROJEKT: GIB POVEZUJE

V sodelovanju z Zavodom za šolstvo bodo vzgojiteljice vnašale sodobna spoznanja o delovanju možganov in znanja o gibanju otrok v vsakodnevno delo s predšolskimi otroki.

Skozi kontinuirano in premišljeno  gibanje na vseh področjih razvoja bo omogočeno vsem otrokom boljše zavestno sledenje, hitrost in natančnost, koncentracija  ter boljši spomin. Vse to prispeva k trajnostnemu in smiselnemu učenju.

 Cilj projekta je: Sodobna spoznanja in znanja o otroku ter delovanju možganov pri predšolskem otroku implementirati v kvalitetno in raziskovalno delo s predšolskimi otroki.

1, 2, 3, RAZMIŠLJAJMO VSI

Vzgojitelji bodo z oblikovanjem ustreznih učnih spodbud vplivali na intenzivno oblikovanje vzorcev razmišljanja, sklepanja in povezovanja, kar bo vodilo k razvoju funkcionalnega znanja.

Cilj projekta  je: Ozaveščanje staršev s spoznanji o možnostih ustreznih učnih spodbud v igri, s katerimi seintenzivno oblikujejo vzorci motorike, finomotorike, govora, razmišljanja, sklepanja in povezovanja in vodijo k razvoju funkcionalnega znanja.

Strokovni delavci bodo pripravili igralne delavnice za starše in otroke (Po končani igri bo otroke prevzela pomočnica vzgojiteljice in jih odpeljala v drugi prostore k dodatni dejavnosti, staršem pa bo vzgojiteljica predstavila teoretični pomen in smisel posamezne dejavnosti, ki jo je ta imela na stimulacijo duševnega razvoja otrok, koordinacijo gibanja, pozornosti, koncentraciji, divergentnemu razmišljanju, sklepanju in funkcionalnemu znanju.

Pripravili bodo ankete za starše o pridobivanju novih spoznaj s področja stimulativnega spodbujanjua razvoja otrok.

Vzgojiteljice bi svoje znanje povezale s freestyle učenjem.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Sodelovali bomo v vseslovenski akciji »Dan slovenske hrane«, ki bo organiziran v mesecu novembru, in ga bomo v našem vrtcu razširili v projekt. Otroci bodo v projektu spoznavali dejavnosti povezane s čebelami, naravo in pridelavo hrane.

Cilj projekta  je:  Otrokom na prijazen način približati vsebine s področja kmetijstva, čebelarstva, lokalno pridelane hrane, zdravega prehranjevanja in ohranjanje čistega in zdravega okolja.

MOJ KOTIČEK V GOZDU

Strokovni delavci bodo izvajali dejavnosti iz različnih področij v kotičkih v gozdu ter tako dosegali zastavljene cilje. Otroci bodo prepoznali blagodejnost gozdnega prostora.

Za sodelujoče v projektu bo organiziranio izobraževanje na temo “gozdni vrtec”.

Cilj projekta je: Otroci spoznavajo gozd in njegov pomen. Skozi igro v gozdu otroci razvijajo in krepijo svoje gibalne sposobnosti in spretnosti; gozd se naučijo dojemati z vsemi čutili; razvijajo in krepijo medsebojne odnose in sodelovanje z drugimi. Z bivanjem v gozdu krepijo svoje zdravje. Razvijajo ustvarjalnost in kreativnost.

TURIZEM IN VRTEC – Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV – letošnja rdeča nit: Potujem, torej sem

Projekt bo potekal v sodelovanju z lokalno skupnostjo in lokalnimi društvi ter s Turistično zvezo Slovenije.

Sodelovali bomo v vseslovenskem gibanju Turizem in Vrtec na temo: Z igro do prvih turističnih korakov.

Vodilo bo vprašanje: Kaj bo otrok ob tem novega doživel, spoznal, pridobil?

Projekt bo predstavljen tudi širši javnosti. Udeleženi v projektu bodo sodelovali tudi na Gregorjevem sejmu.

Sodelujoči bodo ob koncu projekta dobili priznanje.

Cilj projekta je: Spoznavanje ožjega in širšega družbenega, kulturnega in naravnega okolja ter seznanjanje s kulturo, tradicijo, zgodovino, običaji in turizmom ter pridobivanje čuta za urejeno in gostoljubno okolje v katerem bivajo.

EKOLOŠKI IN HUMANITARNI PROJEKT – ZBIRANJE POKROVČKOV

V sodelovanju z Rdečim križem bomo zbirali pokrovčke v vseh enotah vrtca v namen nakupa pripomočkov za invalidne osebe.

Cilj projekta je: Privzgajati čut do varovanja narave, otroke seznanjati z ekološkim zbiranjem odpadkov in gojiti skrb za pomoč drugim.

PORAJAJOČA SE PISMENOST

Namen je izboljšati kakovost dela na področju porajajoče se pismenosti.

Vključeni v projekt bodo imeli tri srečanja (september, januar, maj).

Cilj projekta je: Zaznavanje težav pri otrocih na področju govornega razvoja; razvijanje strategij za pomoč otrokom na področju govora, še posebej pri otrocih iz govorno manj spodbudnega okolja.

Otrokom želimo zagotavljati spodbudno učno okolje in zanje pripraviti raznovrstne dejavnosti za spodbujanje razvoja govora. Otroke bomo spodbujali k uporabi in razvoju dobrih komunikacijskih in na splošno govornih vzorcev.  Osveščati starše o pomenu govornega razvoja otrok.

ISKRICE V OČEH

Strokovni delavci bodo izvajali dejavnosti iz različnih področij ter tako dosegali zastavljene cilje. Otroci bodo umirjeni, kar se bo odražalo pri njihovem načinu komunikacije in počutju. Znanje, pridobljeno na izobraževanju, bo vodja projekta podelila ostalim na sestankih aktiva projekta.

Projekt nudi otrokom priložnost za spoznavanje samega sebe, krepitev samozavesti in samospoštovanja, s čimer se naučijo uporabljati orodja, ki jih bodo potrebovali za vzpostavitev dobrega življenja.

Cilj: Krepiti otrokovo duševno in telesno zdravje in čustveno počutje.

Organizirano bo izobraževanje s tega področja.

ŠKRAT PAVLE PIŠE PISMA

Strokovne delavke bodo na sestankih pripravile naloge za otroke, analizirale izvedene aktivnosti in naredile plan za v  naprej.

Cilj projekta : Preko pisem, ki jih bo škrat pisal otrokom mesečno, bodo otroci pridobivali naravoslovna znanja, spoznavali bodo rastlinske in živalske vrste, pravljična gozdna bitja, krepili si bodo motorične sposobnosti in napredovali v medsebojnih odnosih. Naloge bodo zajemale vsa področja dejavnosti in prispevale k celostnemu razvoju otrok.

Zdravstveni program  in  prehrana

Otroci prejmejo  štiri obroke dnevno. Hrana se pripravlja ločeno za  otroke od enajstega mesecev do dveh let in za ostale predšolske otroke. Starši lahko preko jedilnikov spremljajo  dnevne obroke hrane. Pri sestavi jedilnikov se upošteva:

 • sodobne usmeritve s področja zdravega prehranjevanja, upoštevaje letne  čase in starosti otrok;
 • zagotavljanje količinsko dovolj hrane, ki je  obogatena s svežo  zelenjavo, sadjem in napitki;
 • nabavljanje lokalno pridelane hrane – po načelu kratkih verig (v skladu z možnostmi in ponudbo v lokalnem okolju)
 • privzgajanje prehrambenih navad, ki vključujejo pestro in manj vsakdanjo prehrano;
 • vključevanje vseh glavnih skupin jedi, živil;
 • otrokom, ki iz zdravstvenih razlogov ne smejo uživati vseh jedi, pripravljamo dietno prehrano

Čas prehranjevanja otrok je pomemben, saj imajo v vrtcu strokovni delavci neomejeno možnosti, da vplivajo na oblikovanje kulturnih in higienskih navad. Velik poudarek dajemo samemu času prehranjevanja, saj imajo otroci dovolj časa, da pri hranjenju ne hitijo. Upoštevamo želje otrok in skušamo ta del dneva oblikovati v prijetno druženje cele skupine.

Vsakodnevno se trudimo, da nudimo otrokom prijazen način  bivanja, da jim zagotavljamo zdravo, varno in prijetno počutje v vrtcu. Sodelujemo s pediatrom in preventivno zobozdravstveno službo.

Na področju zdravstvene vzgoje otroke vzgajamo in spodbujamo k aktivnemu, zdravemu načinu življenja k telesni aktivnosti in razvijanju pozitivnih navad za kasnejše življenjsko obdobje.

VRTEC IN STARŠI

VPIS IN IZPIS OTROK

Otroci se vpisujejo na posebnih obrazcih  vse leto. Če je v vrtec vpisanih več otrok kot je prostih mest, odloča o sprejemu sprejemna komisija v mesecu aprilu za naslednje šolsko leto. Komisija pripravi vrstni red odklonjenih otrok. Pri izpisu otroka je odjavni rok 15 dni.

ČASOVNI OKVIR ORGANIZACIJE ŽIVLJENJA V VRTCU

5.30   do     8.00       zbiranje otrok in spontane dejavnosti, individualne igre

8.00   do     8.45       priprava na zajtrk in zajtrk;

8.45   do   11.30       izvajanje načrtovanih dejavnosti po načelih in ciljih kurikula

za vrtce  (dopoldanska malica – poteka med dejavnostjo )

11.30 do   12.00       priprava na kosilo in kosilo – skupine 1 do 3 leta ;

( za starejše skupine s pričetkom ob 12.00 )

12.45 do   14.30       počitek ali umirjene dejavnosti;

14.30 do   15.00       popoldanska malica in spontana igra;

15.00 do   17.00       združevanje otrok, igre v vrtcu ali na igrišču in odhajanje domov.

 

NAČINI  POVEZOVANJA  IN  SODELOVANJA  S STARŠI

Sodelovanje med vrtcem in starši je velikega pomena za dopolnjevanje tako družinske kot institucionalne vzgoje. Vrtec nudi možnosti za otrokov razvoj in ne posega v sfero zasebnosti družine oziroma pravic staršev.

Formalne oblike sodelovanja s starši:

 • roditeljski sestanki za novince,
 • roditeljski sestanki oddelkov,
 • organizirani individualni pogovori – pogovorne ure,
 • svet staršev,

Neformalne oblike sodelovanja s starši:

 • prisotnost staršev pri uvajanju otroka v vrtec,
 • skupna srečanja na praznovanjih,
 • delavnice v oddelkih, za katere se dogovarjajo na roditeljskih sestankih,
 • možnost sodelovanja pri programu dela v oddelku
 • druge oblike sodelovanja, za katere se dogovarjajo v oddelku.

IZ PRAVIC STARŠEV IN OTROK, DOLOČENIH V MEDNARODNIH DOKUMENTIH, USTAVI IN ZAKONIH

Vrtec je ustanova, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki (v nadaljnjem besedilu: starši).

Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalni razvoj, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo….  Optimalni razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje. Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni. Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum), do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.

Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju  ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca. Ob vstopu otroka v vrtec je staršem omogočeno postopno uvajanje otroka v vrtec tako, da smejo biti skupaj z njim v skupini tudi v daljšem časovnem obdobju, če je to potrebno.

OBVEZNOSTI  STARŠEV  DO  VRTCA

 • Plačilo staršev za programe vrtca se določa enkrat letno na podlagi Pravilnika o plačilih staršev. Za odsotne dneve so staršem odšteti stroški neporabljenih živil glede na višino lestvice v katero je otrok uvrščen. Starši so dolžni poravnati račun v 8 dneh po izstavitvi le-tega za pretekli mesec.
 • Starši so dolžni posredovati vrtcu številko telefona in druge podatke o tem, kje jih je mogoče najti v primeru bolezni in drugih nepredvidenih dogodkih.
 • Dolžni so sporočiti spremembe prebivališča in njihove spremenjene telefonske številke, spremembo statusa zaposlenosti ali število družinskih članov pa javiti na Center za socialno delo.
 • V vrtec morajo voditi zdravega otroka, brez stvari in predmetov, ki bi ogrožale njegovo zdravje in varnost drugih otrok. Za stvari (nakit, drage igrače in druge osebne predmete) vrtec ne odgovarja.
 • Vzgojiteljico morajo opozoriti na posebnosti otrokovega zdravstvenega statusa in drugih posebnosti (vedenje, navade, prehrana in drugo).
 • Upoštevati morajo dogovorjeni red v prostorih vrtca.
 • Upoštevati 9 urno bivanje otroka v vrtcu, v okviru poslovalnega časa vrtca.

IN ŠE NEKAJ DRUGIH INFORMACIJ

 • Pred vključitvijo v vrtec mora biti otrok zdravniško pregledan.
 • Starši so dolžni predložiti zdravniški izvid in izpolniti vlogo za znižanje plačila vrtca, katero oddajo na Center za socialno delo. Za sporočanje sprememb, starši izpolnijo poseben obrazec »Obrazec za sporočanje sprememb« in ga prav tako oddajo na Centru za socialno delo.
 • Otroci morajo prihajati in odhajati le v spremstvu staršev.Če otroka odpelje iz vrtca druga polnoletna oseba, mora biti to predhodno usklajeno z ustnim dogovorom ali pisnim privoljenjem. Otroka lahko odpelje tudi mlajša oseba nad deset let s pisno izjavo podpisano pri ravnateljici.
 • Če se pojavijo znaki obolenja ali poškodbe in starši niso takoj dosegljivi, zdravniška pomoč pa je nujna, spremlja otroka k zdravniku vzgojiteljica oz. pomočnica
 • Starši lahko uveljavljajo poletno rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju najmanj enega meseca in največ dveh mesecev. V času rezervacije plačajo polovico njim določene cene.
 • Starši lahko uveljavljajo rezervacijo za dolgotrajno bolne otroke in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 dni ob predložitvi zdravniškega potrdila, vendar šele od 31. dneva odsotnosti dalje.
 • V tednu pred in med prazniki bomo organizirali dežurstvo, tako da bodo starši na vpisne liste vpisali otroke, ki bodo te dni obiskovali vrtec. Dežurstvo bomo izvajali zaradi lažje organizacije dela (število strokovnih delavcev, prehrana, čiščenje,…) ob zmanjšanem številu otrok. V času dežurstva bodo odprte  enote : enota Tičnica (za otroke iz enote Tičnica in Hotedršica), enota Tabor,  enota Centralni vrtec (za otroke iz enot Centralni vrtec, Laze in Pod Košem), enota Rovte.  V času enodnevnega dežurstva, bo odprta samo enota Centralni vrtec.

DEŽURSTVO:

 • OKTOBER: ponedeljek, 30. 10. 2017 – v Centralnem vrtcu,
 • 11. in 3. 11. 2017 (četrtek, petek) – v Centralnem vrtcu za enote CV, Laze, Pod Košem; v enoti Tičnica za enote Tabor, Tičnica in Hotedršica; enota Rovte – vpisanih vsaj 15 otrok.
 • DECEMBER: 12 do 29. 12. 2017 (sreda, četrtek, petek)

– v Centralnem vrtcu za enote CV, Laze, Pod Košem; v enoti Tičnica za enote Tabor, Tičnica in Hotedršica; enota Rovte – vpisanih vsaj 15 otrok.

 • FEBRUAR: 9. 2. (petek) – v Centralnem vrtcu
 • APRIL: 4. (ponedeljek) – v Centralnem vrtcu
 • in 14. AVGUST – v Centralnem vrtcu

V poletnih mesecih (julij in avgust) bomo zaprli enoti Laze in enoto Hotedršica za pet tednov od 16. 7. 2018 do 18. 8. 2018, otroci iz enote Laze bodo v tem času v enoti Centralni vrtec, iz enote Hotedršica pa v enoti Tičnica.

Vsebina: Predstavitvena publikacija

Uredila:  Brigita Česnik, ravnateljica

Številka: 2044

Datum: 11. 9. 2017

Šolsko leto 2017/2018