Centralna enota

 

Enota Tabor

 

Enota Tičnica

 

Enota Rovte

 

 

Enota Pod Košem

 

Enota Laze

 

 

Enota Hotedršica

 
 

SPREMEMBA CENE VRTCA IN UVELJAVLJANJE REZERVACIJ

Spoštovani starši,
Občinski svet Občine Logatec, je na svoji 4. redni seji, dne 21. 3. 2019, sprejel
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in višine stroškov živil v vrtcih Občine Logatec ter
Sklep o rezervacijah.

 

OBVESTILO ZA DEŽURSTVO

V ponedeljek, 29. 4. 2019 in torek, 30. 4. 2019, bo dežurstvo za predhodno vpisane otroke v posameznih enotah, če bo vpisanih 15 otrok in več.

V petek, 3. 5. 2019, bo dežurstvo za predhodno vpisane otroke v Centralnem vrtcu, Notranjska cesta 7a, Logatec.

Pri vzgojiteljicah svojega otroka dobite vpisni obrazec za najavo odsotnosti oziroma prisotnosti svojega otroka.

Prosimo, da izpolnjen obrazec vrnete vzgojiteljicam do 18. 4. 2019 do 9.00. Najavo odsotnosti oziroma prisotnosti potrebujemo zaradi lažje organizacije dela.

Hvala za razumevanje.

Vrtec Kurirček Logatec

 
 
 
 

VABILO K VPISU OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Spoštovani starši,

vabimo vas k vpisu otrok v Vrtec Kurirček Logatec za šolsko leto 2019/2020.

Izpolnjeno vlogo za vpis pošljite v vrtec najkasneje do 31. 3. 2019

Obrazec za vpis otrok je na voljo na spletni strani vrtca

ali pa na upravi vrtca.

V primeru, da bo prijav več kot je prostih mest, bo o sprejemu otrok odločala

Komisija za sprejem.

 

OBVESTILA