Centralna enota

 

Enota Tabor

 

Enota Tičnica

 

Enota Rovte

 

 

Enota Pod Košem

 

Enota Laze

 

 

Enota Hotedršica

 
 
 

 

Datum: 9. 4. 2021

Spoštovani starši.

Obveščam vas, da je današnja odločitev vlade, da se v ponedeljek v vrtec vrnejo vsi otroci, na način delovanja, kot je bil v marcu.
Tako bodo v ponedeljek, 12. 4. 2021 odprte vse enote vrtca.
Skupine otrok bodo v mehurčkih, otroke pa pripeljite v vrtec po takšnih priporočilih kot so veljala pred zapiranjem.

Pri vstopu v vrtec je obvezno nošenje maske in razkuževanje rok.

Odpiralni čas po vseh enotah je še vedno od 6. 30 do 16.00 uri.
Prosim, da do jutri – petka, 9. 4. 2021 do 13.00 ure sporočite vzgojiteljici vašega otroka uro prihoda in odhoda.

Želim vam prijeten konec tedna in se že veselimo snidenja v prihodnjem tednu po enotah vrtca.

Brigita Česnik, ravnateljica

 

Datum: 15. 2. 2021

Spoštovani starši.
V primeru, če je otrok odsoten zaradi karantene ( visoko rizični stik s pozitivno osebo v domačem okolju ), so starši plačila oproščeni (na podlagi 102. člena PKP5-ZZUOOP).
V primeru, da bi vrtec moral zapreti oddelek ali enoto zaradi okužb z virusom SARS-CoV-2 (odrediti karanteno), so starši oproščeni plačila (po 128. členu ZIUOPDVE).
Prosimo vas, da nam izdano odločbo o odrejeni karanteni otroka, dostavite pravočasno, zaradi obračuna oskrbnine na e mail: danica.modic@vrtec-logatec.si.
Lep pozdrav.
Brigita Česnik, ravnateljica
 

Obvezno cepljenje

Spoštovani starši!

Dne 29. 10. 2020 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih, ki uvaja obvezno cepljenje vseh otrok pred vstopom v vrtec.

51.a člen Zakona navaja:
»Vključitev necepljenega otroka v javni vrtec, kot je opredeljen po zakonu, ki ureja vrtce, in v javno sofinancirani program zasebnega vrtca v skladu z zakonom, ki ureja vrtce, se zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja iz 22.č člena tega zakona.
Za otroka iz prejšnjega odstavka velja, da se pogoji za vključitev preverjajo ob vključitvi v naslednjem šolskem letu.«

Prosimo vas, da en teden pred vstopom v vrtec, v tajništvo našega vrtca, ki se nahaja na Notranjski 7A, oddate zdravniško potrdilo za vašega otroka. Na njem mora biti jasno razvidno, da je otrok zdrav in cepljen po programu, ki ga določa Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih. Brez takšnega zdravniškega potrdila, vašega otroka žal ne bomo mogli sprejeti v vrtec.

Logatec, 30. 10. 2020 Vrtec Kurirček Logatec

 
 
 

 

OBVESTILA