Centralna enota

 

Enota Tabor

 

Enota Tičnica

 

Enota Rovte

 

 

Enota Pod Košem

 

Enota Laze

 

 

Enota Hotedršica

 
 

POZIV ZA VPIS V KRAJŠI PROGRAM VRTCA KURIRČEK LOGATEC

Datum: 13. 9. 2019

Številka: 020 – 1/2019

Vlogo za sprejem otroka v krajši program lahko oddate v času od 16. 9. 2019 do 30. 9. 2019 in sicer pisno na naslov:
VRTEC KURIRČEK LOGATEC, Notranjska cesta 7a, 1370 Logatec.

Krajši program vrtca se bo pričel izvajati predvidoma z marcem 2020 in se bo izvajal 2 x tedensko po 3 ure dnevno, od 15.00 do 18.00.
Program obsega do 240 ur letno. Izvajal se bo v enoti Centralni vrtec, na Notranjski cesti 7a, v Logatcu in je za otroke brezplačen.

Vključenih je lahko od 8 do 12 otrok.
V primeru, da bo več potreb po vključitvi otrok, kot je dejansko prostih mest, bomo pri postopku sprejema otrok v program smiselno upoštevali 20. člen Zakona o vrtcih in Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec.

Vrtec bo z izvajanjem programa pričel v kolikor bo dovolj povpraševanja in v kolikor s strani ministrstva prejme soglasje o izvajanju.

Vrtec Kurirček Logatec

PRILOGA: Vloga za vpis

 

BERIMO SKUPAJ,

da se bo delo na področju razvoja bralne pismenosti

in kulture lahko še oplemenitilo.

 

SPOŠTOVANI STARŠI, DRAGI OTROCI!

Znova smo se po dolgih počitnicah vsi zbrali v enotah našega vrtca.

Vse prav lepo pozdravljamo z željo,

da bi bilo to šolsko leto igrivo,

polno novih doživetij, uspešno in mirno.

Dobrodošli v našem vrtcu!

 
 
 
 

Seznam sprejetih otrok v vrtec

Na spodnji povezavi si lahko pogledate seznam sprejetih otrok v vrtec.

Seznam sprejetih otrok

 

SPREMEMBA CENE VRTCA IN UVELJAVLJANJE REZERVACIJ

Spoštovani starši,
Občinski svet Občine Logatec, je na svoji 4. redni seji, dne 21. 3. 2019, sprejel
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in višine stroškov živil v vrtcih Občine Logatec ter
Sklep o rezervacijah.

 

OBVESTILA