Stabilna družba prihodnosti je lahko le družba znanja, etike in vrednot.

» Otrok in pozneje mladostnik doživljata spodbude in razočaranja, nagrade in kazni, poleg njih pa tudi boleče krivice.
Doživetja mora primerno predelati. Tu je velikanskega pomena nevsiljiva pomoč osebe, ki je v njihovih očeh avtoriteta, zaupnik, nekdo, ki ga ima rad. To pomaga dati doživetjem ustrezen predznak, pravo barvo, pravi pomen.
Varen dom in ljubeča družina sta neprecenljivega pomena, njuno vlogo pa nenadomestljivo dopolnjujeta vrtec in šola… »          akad. Prof. dr. Jože Trontelj
Zato, dragi starši, smo se tudi v našem vrtcu odločili, da pristopimo v triletni program Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju, ki ga izvaja Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj. Strokovni delavci vrtca smo začutili, da je pravi čas, da se začnejo spremembe. Spremembe v spreminjanju in upoštevanju vrednot, ki so temelj vsake družbe.
Program želimo odpreti tudi v širšo skupnost, saj se zavedamo našega poslanstva in pomena vrednot do staršev,
družin, v lokalno skupnost in širšo družbo.
Želimo si polagati temelje boljši družbi prihodnosti in, da bomo svoje delo opravili tako uspešno, da bomo lahko oplemenitili vedenje ljudi.
Vabljeni vsi, ki nam zaupate, ki sodelujete z nami, se z nami družite in nam zaupate svoje otroke!
Razmislimo skupaj: Ali delujemo etično? Katere vrednote naj pridobijo naši otroci? Ali jih tudi sami polno živimo?
Brigita Česnik, ravnateljica

Več o programu

Program je zasnovan kot cikel 10 modulov, ki ustrezajo 10 vrednotam evropskega ogrodja etike in vrednot. Cikel dejavnosti vseh 10 modulov traja 3 leta.
Ogrodje programa etike in vrednot:
ZNANJE IN MODROST, DELO IN USTVARJALNOST, TRADICIJA, KULTURA, UNIVERZALIZEM, PRAVIČNOST,  INTEGRITETA, SKRB ZA SOČLOVEKA, HUMANOST, ŽIVLJENJE-NARAVA-ZDRAVJE.
V vrtcu imamo varuhe etike in vrednot: za enoto Tičnica: Bojana Šalamun, enoto Tabor: Maruša Poženel, enoto Hotedršica: Maruška Gnjezda, enoto Pod Košem in enoto Laze : Maja Kljajić, enoto Rovte: Renata Treven, enoto Centralni vrtec: Mateja Hvala.
Cilji programa:
  •  krepitev kompetenc vzgojiteljev in učiteljev za integracijo etike in vrednot v vzgojno izobraževalno delo,
  •  ozaveščanje in motiviranje otrok in mladostnikov za odločanje in obnašanje, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju,
  • krepitev stabilne družbe, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju.

      PROGRAM JE ZASNOVAN TRAJNOSTNO IN SE NE KONČA.

(Skupno 523 obiskov, današnjih obiskov 1)