Usmeritev k integriteti ali domena integritete je v jedru družbe, za katero je značilna doslednost v odločanju, obnašanju, načelih, pričakovanjih in izidih delovanja. Individualno se kaže v moralnem ravnanju. Usmeritev k integriteti označujejo odločitve in obnašanja, ki odražajo naslednje vrednote:
  •  odpuščanje, poštenost, vitalnost, pogum, skupna odgovornost, vztrajnost, samodisciplina
  •  Integriteta in poštenost sta postulat dobrega značaja in osebnostne zrelosti v vseh znanih kulturah in civilizacijah brez izjeme. Zelo pogosto ju postavljamo prav na vrh tega, kar tvori bistvo osebne, individualne moralne veličine. Poštenost se zato rado povezuje s pojmom vesti in v tej zvezi je poštenost osnovno zagotovilo čiste vesti. Zato sta integriteta in poštenost tudi med najpomembnejšimi cilji vzgoje, torej oblikovanja posameznikovega značaja in osebnosti. Za mnoge je poštenost sploh najpomembnejša značajska lastnost. Resnično se v večini kultur in civilizacij postavlja poštenost in integriteta kot temeljno vodilo osebne morale, edino, ki poleg ljubezni in svobode zagotavlja tudi splošno sožitje in blaginjo. Pogosto zato zasledimo mnenje, da negativnih pojavov, ki tarejo človeštvo – od nasilja in izkoriščanja do korupcije in revščine – ne bi bilo, če bi ljudje živeli pravično, solidarno in predvsem pošteno.
  •  Integriteta in poštenost pomenita na eni strani dosledno uresničevanje moralnih načel v obnašanju, na drugi strani pa pomenita najvišjo možno mero iskrenosti in resnicoljubnosti. Zato ju lahko pojmujemo kot izjemno pomembno podlago za naše izbire in odločitve, za doslednost, vztrajnost in za pogum, ki se največkrat kaže prav v ohranjanju poštenosti navzlic številnim skušnjavam in pritiskom, ki nas silijo k nepoštenemu ravnanju. Integriteta in poštenost sta tako vir za prevzemanje odgovornosti, za samodisciplino in za skupno odgovornost.
  •  Zaradi vsega tega ni nič čudnega, da je poštenost in integriteta pomembna sestavina vseh etičnih in moralnih sistemov v religijah, filozofijah in tudi v ljudski modrosti. In razumljiva je tudi povezanost te vrednotne domene z drugimi, zlasti s pravičnostjo, humanostjo, modrostjo, delom in tradicijo
(Skupno 94 obiskov, današnjih obiskov 1)