VSE GLEDE VPISA LAHKO NAJDETE TUKAJ

VPIS OTROK V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

V vrtec sprejemamo in vključujemo otroke skozi celo šolsko leto.

Starši, ki želite vključiti otroka v vrtec v šolskem letu 2018/2019, ste morali vlogo za vpis oddati do konca javnega razpisa, ki se je zaključil 31. 3. 2018. Vloge, prispele po tem datumu, se obravnavajo kot naknadno prispele vloge, vpis otrok pa je odvisen od razpoložljivih prostih mest vrtca.

Ker je bilo tokrat vpisanih več otrok, kot ima vrtec prostih mest, se je dne 10. 4. 2018 sestala komisija za sprejem otrok v vrtec in odločala o sprejemu otrok v vrtec v šolskem letu 2018/2019.

Po sklepu komisije imajo prednost otroci, ki vstopajo v vrtec prej.

Na čakalni seznam se tako uvrsti 14 otrok, s predvidenim vstopom v vrtec od marca 2019 do junija 2019.

Objavljamo seznam sprejetih otrok in čakalni seznam otrok za šolsko leto 2018/2019.

OBRAZCI IN VLOGE

Rezervacija za dolgotrajno bolnega otroka

Vloga za poletno rezervacijo

Izjava staršev o izpisu otroka iz vrtca

Vloga za sprejem otroka v vrtec

Vloga za premik otroka iz enote v enoto