V ponedeljek, 24. 12. 2018 in ponedeljek, 31. 12. 2018, bo dežurstvo za predhodno vpisane otroke v Centralnem vrtcu, Notranjska cesta 7a, Logatec.

V četrtek, 27. 12. 2018 in petek, 28. 12. 2018 bo dežurstvo za predhodno vpisane otroke po posameznih enotah, če bo vpisanih 15 otrok in več.

Pri vzgojiteljicah svojega otroka dobite vpisni obrazec za najavo odsotnosti oziroma prisotnosti svojega otroka.

Prosimo, da izpolnjen obrazec vrnete vzgojiteljicam do 14.12. 2018 do 9.00. Najavo odsotnosti oziroma prisotnosti potrebujemo zaradi lažje organizacije dela.

 

Hvala za razumevanje.                                                                               

 Vrtec Kurirček Logatec