Centralna enota

 

Enota Tabor

 

Enota Tičnica

 

Enota Rovte

 

 

Enota Pod Košem

 

Enota Laze

 

 

Enota Hotedršica

 
 

Arhiv za november, 2018

 
 
 
 
 

UKREPI V ZVEZI S KORONAVIRUSOM

Spoštovani starši,
iz strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, smo prejeli napotke in usmeritve za ravnanje v skladu s trenutno veljavnimi navodili pristojnih institucij v zvezi s koronavirusom (COVID-19). V Sloveniji ni razloga za preplah, a je kljub temu potrebno biti izredno previden. V okrožnici je opredeljen način medsebojnega komuniciranja in obveščanja, poziv ministrstva ter splošni preventivni specifični ukrepi (NIJZ).
V vrtcu situacijo v zvezi s koronavirusom ves čas spremljamo ter izvajamo redne preventivne dejavnosti in postopke za preprečevanje in širjenje različnih okužb.
Vsi upoštevajmo priporočljive preventivne ukrepe, ki so navedeni v okrožnici ter hkrati upajmo, da se izognemo epidemiji.
Brigita Česnik, ravnateljica
OKROŽNICA MINISTRSTVA (Preliminarne usmeritve glede koronavirusa (COVID-19))
Nacionalni inštitut za javno zdravje

Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v vrtcu Kurirček v času koronavirusa

Obvestilo o poostrenih ukrepih v času povečanega števila nalezljivih bolezni v vrtcu Kurirček Logatec

POSODOBLJENA OKROŽNICA MINISTRSTVA (Posodobljene usmeritve glede koronavirusa (SARS-CoV-2),

 

SPREMEMBA CENE VRTCA

Spoštovani starši,
Občinski svet Občine Logatec, je na svoji 9. redni seji, dne 30. 1. 2020, sprejel
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in višine stroškov živil v vrtcih Občine Logatec.

 

Spoštovani starši!

V Vrtec Kurirček Logatec sprejemamo otroke preko celega šolskega leta, v kolikor imamo prosta mesta.

Sporočamo vam, da so sprejeti vsi otroci, katerih starši so vlogo za sprejem oddali do 20.10. 2019.

Do konca šolskega leta bomo tako predvidoma odprli 46 oddelkov za 830 otrok.

Trenutno imamo po enotah skupno še 22 prostih mest za otroke II. starostnega obdobja (letnik rojstva 2016, 2015 in 2014), od 1. 4. 2020 pa še za 2 otroka I. starostnega obdobja (letnik rojstva 2019, 2018, 2017) v enoti Rovte.

 

SPREMEMBA CENE VRTCA IN UVELJAVLJANJE REZERVACIJ

Spoštovani starši,
Občinski svet Občine Logatec, je na svoji 4. redni seji, dne 21. 3. 2019, sprejel
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in višine stroškov živil v vrtcih Občine Logatec ter
Sklep o rezervacijah.

 

OBVESTILA